Dzień rycerski w parafii wireckiej w dniu 16 października 2011

 

Trudno dzisiejszy dzień nie uznać za bardzo udany dla zaprezentowania naszego zakonu większemu gronu wiernych. Tym razem byliśmy w parafii śś Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śl Wirku. Na każdej mszy św, począwszy od wieczornej sobotniej mszy poprzez godz 7, 9, 11, 13, 17 byli obecni zacni rycerze naszej Rady biorąc czynny udział. Poczet sztandarowy, czytanie lekcji czy modlitwa wiernych wspaniale uświetniły ceremonię. Homilię wygłosił zacny bart ks dr Witold Kania, także Rycerz Kolumba, który dodatkowo pochodzi z wireckiej parafii. Dzień rycerski przypadł w dniu w którym kościół obchodzi dwa święta. Po pierwsze jest to rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, w tym roku to już trzydziesta trzecia, oraz święto patronki śląska św Jadwigi. W tym też podwójnym duch wygłoszona była homilia nie zapomniawszy o przedstawieniu wiernym Rycerzy Kolumba. W nawiązaniu do wygłoszonych w 1991 roku słów Ojca św który mówił o tym jak łatwo sie coś burzy, a jak trudno buduje, oraz by budować ponieważ zbyt dużo i długo burzono. Miał na myśli budowa nowego człowieka nowego społeczeństwa opartego na korzeniach chrześcijańskich. W odniesieniu do św Jadwigi nie sposób nie było nie wspomnieć jej wielkiego zaangażowania w dzieła charytatywne, wsparcie najuboższych i potrzebujących oraz działania dla dobra kościoła. XIII wiek w którym żyła święta to czas panowania rycerstwa, a stąd to już szybka analogia do... Rycerzy Kolumba. Ksiąd Witold wspaniale przedstawił idee jakie przyświecają rycerzom, ich cele i zadania oraz wspólne braterstwo jakie łaczy rycerzy. Miało sie wrażenie ze spotkało sie to z dużym zainteresowaniem ponieważ po każdej mszy podchodzili zaintereswani i zabierali ze sobą ulotki. Ciekawe ile zasianego ziarna wypuści korzenie i da owoce
Nie można tu zapomnieć o ciepłym i gościnnym przyjęciu nas przez księdza proboszcza Andrzeja Nowary, ks Tomasz Trunka i ks Piotra Kamińskiego. Wszyskim dopisywały humory a ciasto przyniesione przez brata Mariana wspaniale umiliło czas między kolejnymi mszami św.