I festyn charytatywny na Wirku

ZAPROSZENIE   I   REGULAMIN   SPRZEDAŻY   CEGIEŁEK

 

 

 

Regulamin wydawania nagród na I Charytatywnym Festynie

im św. Antoniego w Wirku dnia 17. 06. 2012


1. Sprzedaż cegiełek nie ma charakteru losowego, a każda cegiełka jest wygrywająca. Sprzedaż cegiełek wspiera charytatywny cel festynu którym jest wsparcie ośrodka dla dzieci i młodzieży im. bł.  Jana Pawła II w Wirku.

Zakup cegiełki jest równocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.
Odbiór nagrody za cegiełkę odbywać się będzie w w punkcie wydawania nagród (dom parafialny przy parafii ś.ś. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku) w trakcie sprzedaży cegiełek.

Dopuszcza się sprzedaż cegiełek poza parafią na terenie której odbywać się będzie festyn.
 

2. Spośród wszystkich sprzedanych cegiełek dodatkowo rozlosowane zostaną,
w trakcie trwania festynu, nagrody dodatkowe  zwane dalej nagrodami głównymi.

Gwarancje dla nagród rzeczowych oraz  realizacje usług dla nagród nierzeczowych zostają udzielone przez ofiarodawców (sponsorów) nagród głównych.

 

3. Losowanie nagród głównych nastąpi w trakcie trwania festynu .

 

4. W losowaniu nagrody głównej udział mogą brać tylko osoby posiadające cegiełki oraz obecne na festynie. Osoba nieobecna w trakcie losowania traci prawo do nagrody głównej.

 

5. Losowanie obywać się będzie poprzez wywołanie numeru wygranego. Trzykrotne wywołanie numeru bez odzewu osoby wygranej skutkować będzie przepadkiem wylosowanego numeru, a nagroda przejdzie do nowego losowania, aż do skutecznego wybrania zwycięscy.

 

6. Nagrody główne odbierane będą po przedstawieniu cegiełki z wylosowanym numerem w obecności wszystkich uczestników.

 

7. Wszelkie spory rozstrzygane będą w drodze ugodowej pomiędzy stronami przy udziale mediacyjnym parafii.