I rocznica utworzenia Rady oraz uroczystość wprowadzenia na urząd funkcjonariuszy Rady