Ingres arcybiskupa Wiktora Skworca

W dniu 26 listopada odbył się Ingres Arcybiskupa Wiktora Skworca do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
W uroczystości uczestniczyli Rycerze Kolumba.Jako oficjalna delegacja nasz Zakon reprezentowali Delegat Stanowy Brat Krzysztof Orzechowski, Delegat Rejonowy DD5 Brat Witold Zmysłowski i Wielki Rycerz Rady 15160 z Rudy Śląskiej (rodzinnego miasta abpa Wiktora) Brat Andrzej Stefaniuk. Rycerze wystawili także poczet sztandarowy.
Najważniejszą jednak rolę odegrała w trakcie tej historycznej uroczystości czternastoosobowa grupa rycerzy z Rudy Śląskiej i Tychów. Na prośbę ks. Kanclerza Rycerze Kolumba wspomagali służby w katedrze pomagając zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obecnym.
Rycerze Kolumba zapewnili nowego Arcypasterza Katowickiego o gotowości do niesienia pomocy Kościołowi odpowiadając na Jego apel zawarty w Pierwszym Liście Pasterskim do diecezjan:
"Podejmijmy z entuzjazmem wysiłek, by parafialne wspólnoty rozpalały wiarę i ożywiały ją szczególnie w ludziach młodych; by budziły z uśpienia tych, co o Bogu i Kościele zapominają; by wszyscy praktykowali w nich pokorną miłość, przejawiającą się w dobrych i braterskich uczynkach (por. Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 26).

Niech zaczynem odnowy i ożywienia parafii będą wspólnoty ruchów i stowarzyszeń, zawsze pamiętające, że powierzone im charyzmaty mają służyć całej parafii, przyczyniając się do ożywienia wiary i pobożności wszystkich tworzących ją osób. W tym zakresie bardzo liczę na Ruch Światło-Życie, Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Rycerzy Kolumba oraz wszystkie inne wspólnoty, które Duch wzbudza w Kościele."

Pozdrawiam Bratersko

Vivat Jesus!

Skarbnik Stanowy KofC

Witold Zmysłowski