Ingres arcybiskupa Wiktora Skworca II

Delegat Stanowy Brat Krzysztof Orzechowski, Delegat Rejonowy Brat Witold Zmysłowski i Wielki Rycerz Rady z Rudy Śląskiej Brat Andrzej Stefaniuk przekazują Arcybiskupowi Wiktorowi pozdrowienia od wszystkich Rycerzy Kolumba z okazji Ingresu Jego Ekscelencji do katedry w Katowicach i jednocześnie zapewniają Arcypasterza, że zawsze może liczyć na ich pomoc i wsparcie