Pielgrzymka Rycerzy Kolumba z Rudy Śląskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl