Spotkanie z arcybiskupem Damianem Zimoniem

W ramach wizytacji parafii Piusa X odbyło się spotkanie arcybiskupa Damiana Zimonia z braćmi Rycerzy Kolumba w ramach wspólnej modlitwy.  Był też czas na wspólne spotkanie i rozmowę. Pozostały po tej wizycie głębsze przemyślenia, wspaniałe wrażenia i pamiątkowe zdjęcia.