Tajemnice chwalebne

Tajemnice chwalebne


1. Tęsknota za życiem

Wszystko zaczyna się od tęsknoty… Gdzie pozostajesz z twoją tęsknotą za miłością i bezpiecznym schronieniem? Uwierz, że jest miłość. Pomimo nienawiści i i cierpień, pomimo krzyża i śmierci, ostatnie słowo należy do życia! Ufaj, ze Bóg nas kocha i bądź gotów kochać. Uwierz, że jest nadzieja dla wszystkich słabych tego świata. Nadzieja, która trwa w nadziei Boga.

 

2. Tęsknota za domem Ojca.

Każdy człowiek pragnie być w domu . Tęskni za drugim człowiekiem, za wspólnotą utworzoną ze wzajemnej życzliwości. W tym pragnieniu zakorzenione jest głębokie pragnienie bycia w domu Ojca, pragnienie Jego ojcowskiej miłości.

 

3. Tęsknota za świętością.

Każdy człowiek jest jak artysta, który swoim życiu odtwarza Chrystusa. Chrystus chce się ukształtować w każdym człowieku, również we mnie. To jest cel całej sztuki życia: by Chrystus stał się w nim widoczny. Niech moje życie pozwoli Chrystusowi zabłysnąć. Duchu Święty, uczyń Jezusa widocznym w moim życiu!

 

4. Tęsknota za miłością.

Bóg jest ofiarującą się darmo miłością, która miłosiernie pochyla się nad każda istotą, by stała się tym, do czego ją powołał. Czego nie ma w naszych planach, spoczywa w planach Boga. Całe nasze życie po wszystkie szczegóły wyznaczone jest przez Bożą Opatrzność i w obliczu Boga ma sens doskonały.

 

5. Tęsknota za obecnością Boga.

Przed obliczem Boga jasno zrozumiem, o co chodziło w moim życiu. Gdy spoglądam na siebie w obliczu Boga, przyjmuję wszystko takim, jakie jest, składam w ręce Boga i Jemu pozostawiam. wtedy mogę w Nim naprawdę spocząć i zacząć nowy dzień jak nowe życie.